انتخاب رشته خصوصی

   

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 

ظرفیت انتخاب رشته ی خصوصی تکمیل گردید.

 

1- با توجه به لزوم آشنایی کامل داوطلب با رشته های دانشگاهی، شرط اول ثبت نام در انتخاب رشته ی خصوصی، ثبت نام در همایش آشنایی با رشته های دانشگاهی خواهد بودبنابراین داوطلبان حضور در انتخاب رشته ی خصوصی لازم است حتماً در این همایش نیز ثبت نام نمایند. در غیر این صورت ثبت نام در انتخاب رشته ی خصوصی آنان ابطال خواهد گردید.

2- با توجه به این که انتخاب رشته ی خصوصی ثبت نام کنندگان در این برنامه، توسط خود من و به صورت خصوصی و در مدت 6 روز انجام می پذیرد. ظرفیت پذیرش در این انتخاب رشته حداکثر 36 نفر خواهد بود.(روزانه 6 نفر و هر نفر به مدت 2 ساعت)

3- به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام در این برنامه متوقف می گردد. 0

 

هزینه ی ثبت نام (ظرفیت تکمیل است)

 

 

 

تذکر : انتخاب رشته ی سراسری توسط خود من و در حضور دانش آموز و اولیای او انجام می پذیرد و معمولاً به حدود 2 ساعت زمان نیاز دارد. اما انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد با توجه به سادگی آن به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

 

مهلت ثبت نام

 

 

تذکر مهم: در هر زمانی که ظرفیت 36 نفره ی انتخاب رشته تکمیل گردد ثبت نام متوقف خواهد شد (ظرفیت تکمیل است)

 

نحوه ثبت نام

 

1- ثبت نام جدیدی انجام نمی شود