روش انتخاب رشته با ما

اگر تمایل دارید تا انشالله انتخاب رشته ی شما توسط من انجام شود. به نکات زیر توجه کنید:

الف - تمامی اخبار سایت را در بخش خدمات و زیر مجموعه ی انتخاب رشته دنبال کنید.

ب - هم اکنون فرمی در آن بخش وجود دارد که می توانید از طریق آن اقدام به پیش تبت نام نمایید.

ج - جمع آوری اطلاعات به روش اینترنتی صورت می گیرد، اما انجام انتخاب رشته به صورت حضوری انجام خواهد شد. (این با هدف از تاسیس این سایت در تضاد است ولی امسال به دلیل راه اندازی دیر هنگام سایت، بهترین انتخاب رشته ی ممکن را درحضوری بودن آن احساس می کنیم)

د - به یاری خداوند بزرگ امسال از عهده ی انتخاب رشته ی دقیق همگی شما بر خواهیم آمد.

ه - برنامه های ویژه ای در این رابطه خواهیم داشت که بزودی از طریق این وب سایت اعلام خواهد شد.