انتخاب رشته

وقتی در ارتباط با هوش سخن به میان می آید نا خودآگاه آدم ها به یاد IQ یا همان ضریب هوشی می افتند. ضریب هوشی معدل توانایی ها و استعداد های متعدد افراد بوده و مبنایی برای مقایسه ی افراد در هر یک از توانایی های مستقل آن ها نیست.

آدم های باهوشی داریم که در ریاضیات خارق العاده اند ، اما در یادگیری زبان های خارجی عاجز و کم توان. جز آن معدود جمعیتی که ضریب هوشی بسیار پایینی دارند و چندان قابل آموزش محسوب نمی شوند ، اگر عناصر تشکیل دهنده ی هوش را ده مورد فرض کنیم ، هر یک از افراد در یک یا چند مورد آن بسیار باهوشند.

پیدا کردن بخش توانمند هوش و تعلیم دادن آن در جهت شکوفایی و تنظیم تخصصی منوی انتخاب رشته مبتنی بر دست یابی به رشته ای متناسب با این توانایی ها کاری بسیار دشوار و پیچیده است.

خودمان را آماده کرده ایم تا انشاالله با حداکثر توانایی خود برای شما این کار را به انجام برسانیم. ما در انجام این مهم به لطف خداوند بزرگ امیدواریم. اگر چه تجربه ای سی و دو ساله در مهندسی انسانی را در کارنامه ی خود داریم اما خوب که به رازهای پیچیده و تو در توی آن می نگریم خود را قطره ای می بینیم در دریای بیکران علم و حکمت الهی.